gratis levering Gratis verzending vanaf € 1500 (BE)
gratis terugbezorgen Niet tevreden? Gratis terugbezorgen binnen 14 dagen

ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze overeenkomsten werden aangepast op 2 november 2017.

Lees zorgvuldig onze verkoopsvoorwaarden voor u onze webshop bezoekt https://www.jo-emile.be. Deze overeenkomst is wettelijk bindend voor het gebruik op de website https://jo-emile.be

Door de toegang tot of het gebruik van de site op enigerlei wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bezoek aan of surfen op de site of bij te dragen inhoud of andere materialen om de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Termen met een hoofdletter worden gedefinieerd in deze overeenkomst.

 

 

Algemene voorwaarden webshop Jo & Emile

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop Jo & Emile van de BVBA Ludoke, met ondernemingsnummer 0459.501.470 en maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Generaal Baron Jacquesstraat 23 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Jo & Emile wordt geplaatst via www.jo-emile.be.

De website Jo & Emile van de BVBA Ludoke  werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘ FAQ

 

 

Bestelling

Wanneer U een artikel selecteert en verder wil gaan tot het aankopen hiervan , druk je op bestellen . Er is niets definitief besteld zolang er geen betaling is uitgevoerd. Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail.  Indien het bestelde artikel niet voorradig is, wordt dit via ook via e-mail gemeld. Bestellingen kunnen enkel gewijzigd of geannuleerd worden via een e-mail aan info@jo-emile.be Bij annulering van een bestelling wordt het betaalde bedrag teruggestort.

 

Typfouten

Als een prijs verkeerd weergegeven wordt door een typfout van onze kant, dan hebben wij het recht om de bestelling te annuleren en u hiervan op de hoogte te brengen. Zelfs als je een bevestiging van je bestelling per e-mail hebt ontvangen, zijn wij als verkoper niet aan de koop gebonden. De verkoper is namelijk wettelijk verplicht deze bevestiging te sturen als er een bestelling is geplaatst. Dit betekent niet dat je de verkoper aan deze ontvangstbevestiging kunt houden.

 

Betalingen

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW . De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België zijn de prijzen exclusief leveringskosten.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Visa, overschrijving .

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…).  Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de online klantendienst om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.

 

 

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 

Verzending en levering

Verzending en levering

JO & Emile levert via de post binnen de 1à3 werkdagen na ontvangst van de betaling . Foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten . Vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend , maar worden louter als aanwijzing gegeven .Volgens de wet op handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Jo & Emile. U heeft 48uur de tijd om ons te verwittigen bij beschadiging. De goederen worden enkel verkocht binnen de Europese Unie.

Verzendingskosten

Er zijn geen verzendingskosten voor aankopen boven de  50 euro  naar Belgie.  Voor Nederland zijn geen verzendingskosten vanaf 75 euro.

Anders :

Binnen België: 6,95 euro

Voor Nederland : 9,95 euro

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Retour

De webshopconsument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst”. U hebt het recht om – zonder opgave van een specifieke reden – van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van de leveringsbon van de verbindingsdienst. U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen, GRATIS binnenbrengen in onze winkel , of de bestelling op eigen kosten terugsturen naar Jo & Emile – Generaal Baron Jacquesstraat 23 – 8600 Diksmuide. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde leveringen worden niet geaccepteerd. Retours die binnengebracht worden in onze winkel , worden contant terugbetaald of omgeruild ( excl verzendingskosten) . In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening (excl verzendingskosten ). De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Indien een artikel reeds gebruikt is, kan Jo & Emile het artikel niet meer terugnemen. Afgeprijsde artikelen worden nooit teruggenomen..

Opgelet : artikelen van de communiecollectie worden niet geruild.

Herroepingsrecht

Het heroepingsformulier kan hier worden ge-download

Het ODR platform is via deze link consulteerbaar.

De link betreffende herroepingsrecht is hier te consulteren